Föreningar och partners, hur ni enkelt kan bygga ert varumärke genom era värderingar

Hur vill ni som förening och partners uppfattas av elitidrottare, näringsliv och samhälle? 

Här har ni en unik möjlighet att visa vilka värderingar ni står för, hur ni värnar om era elitidrottare och samtidigt som partners kunna synas på ett helt nytt sätt. Vårt koncept knyter genom sitt upplägg och innehåll samman förening, partners, elitidrottare och samhälle på ett för alla parter gynnsamt vis.

WE ARE YOU, sports and beyond är uppbyggt utifrån erfarenhet och kunskap från både elitidrotten och arbetslivet. Med kännedom om dessa världar har vi skapat ett unikt koncept och en vinnande kultur att ta del av.

För föreningen & partners

Som förening få möjligheten att komplettera er hållbarhetsstrategi, kunna jobba genom era värderingar och skapa nya intäktsmöjligheter. Att kunna utöka ert erbjudande och samtidigt på ett unikt sätt skapa värde för alla.

Som partner kunna gå från statisk exponering till att skapa relevant och sann inverkan. Bygga varumärke, rekrytera, marknadsföra produkter och övriga tjänster. Att tillsammans med föreningen synas på ett helt nytt sätt på elitidrottarnas individuella sidor i portalen. WE ARE YOU, sports and beyond bryter ny mark för hur vi blir stark i vår samtid.

Se exempel: https://weareyou.online/per-hellmyrs

För elitidrottaren

Oavsett om du är i början eller i slutet av din idrottskarriär är i dag rätt tid för dig att forma din framtid tillsammans med oss.

  • Vi hittar tillsammans din riktning och vad du vill göra under eller efter din idrottskarriär.
  • Hur du översätter din livserfarenhet som elitidrottare till en civil karriär.
  • Riktning och kommunikation på din personliga sida på weareyou.online
  • Uppföljning utifrån dina önskemål och tidsram.

Referenser 

”Vi behöver fler profiler att bygga produkten kring. Att vi tjejerna kan bygga upp en plattform kring oss själva och vara stolta över. Ni har skapat en plattform där jag kan synas på ett personligt, idrottsmässigt och yrkesmässigt plan. Jag kan knyta nya kontakter och uppfylla mina mål och drömmar” Lisa Hedengren Elithockeyspelare

I våra gemensamma grundvärderingar för ett kvalitativt långsiktigt och hållbart samhälle, oavsett om det är elitidrottare, högkvalitativa köksprodukter, föreningar eller näringsliv, så vet vi att det finns goda förutsättningar för ett givande samarbete.” Hamilton Beach®

”Perfekta nästa steg för att vässa varumärket ytterligare, höja nivån ett snäpp till.” Fredrik Samuelsson Tiokampare i Landslaget

”Jag har ganska länge gått och funderat på vad man ska göra efter karriären utan att riktigt hittat vart jag ska vända mig. Där kom We Are You in och fyllde en viktig funktion för mig” Oscar Hedman Elithockeyspelare

”Ett mycket efterfrågat initiativ och möjligheterna för alla är obegränsade” Erik Sundin Elitbandyspelare

Kontakta oss för mer information och se hur vi tillsammans paketerar ert önskemål!

WE ARE YOU, sports and beyond

Människan är vår passion. Erfarenhet är vår kompetens. Din målbild och hur du vill uppfattas är det du kommunicerar.  Varumärke är det du bygger. Elitidrottarnas val är vad vi är. Skapa framgång för alla är vad vi gör. Tillhörighet och nätverk är vad vi erbjuder. Er framgång och långvarigt förtroende är vår belöning!

Martin Romö 070-5081148 / martin@weare-you.com

Sebastian Lauritzen 070-5229016 /  [email protected]

Recent Posts See All Posts

Log in with your credentials

Forgot your details?