Nätverket mellan idrott, företag & samhälle

Welcome To The Home Of Athletes

Be your best, Be your brand, Be you

Vill ditt företag: 

  • få tillgång till en ny målgrupp?
  • gå från statisk exponering till att skapa relevant och sann inverkan?
  • få exklusivitet som samarbetspartner och bygga relationer med elitidrottare?

Vår affärsidé är enkel. Vi vill koppla samman idrott, företag och samhälle. WE ARE YOU, sports and beyond bryter ny mark för hur vi blir stark i vår samtid.

Genom ett samarbete kan ni skapa affärer, ta del av exklusivitet, rekrytera från en målgrupp med mycket hög ambitionsnivå samt bygga varumärke och marknadsföring på ett helt nytt sätt.

Vi är ett exklusivt socialt nätverk mellan idrott, företag & samhälle. Det bästa nätverket för alla elitidrottare som skapar möjligheter för alla.

Vi för samman det bästa från både idrottsvärlden och näringslivet för att på så sätt skapa ett starkare samhälle. Vi tror på att båda världarna har mycket att lära av varandra. Tillsammans tror vi på en stark kraft som kan utveckla både individen men också samhället i stort.

 Tack vare våra egna erfarenheter och bakgrund från både elitidrottskarriärer och näringsliv har vi skapat det som saknas på marknaden.

Kontakta mig för mer information 

Mail: [email protected] Phone: +4670-5081148

 WE ARE YOU, sports and beyond

Människan är vår passion. Erfarenhet är vår kompetens. Din målbild och hur du vill uppfattas är det du kommunicerar.  Varumärke är det du bygger. Elitidrottarnas val är vad vi är. Skapa framgång för alla är vad vi gör. Tillhörighet och nätverk är vad vi erbjuder. Er framgång och långvarigt förtroende är vår belöning!

Recent Posts See All Posts

Log in with your credentials

Forgot your details?