WE ARE CLOSING THE GAP

Steg för steg.. tre veckor in på det nya året ser vi redan vilket värde vi skapar på marknaden.

Vi har en tydlig vision att bli det bästa nätverket för idrottare. Hela vår filosofi är uppbyggd på att vi vill skapa ett verktyg för idrottare att profilera och marknadsföra sig själva så att det skapar relationer och affärer både i och utanför idrotten. Att idrottarna får en chans att ge tillbaka och driva samhället framåt i rätt riktning. Vi ska bli den naturliga plattformen om man är intresserad av idrott och idrottare.

Vill rikta ett stort tack till de som vi hitintills har hunnit besöka för ert fantastiska bemötande, det är med stolthet vi ser vilken vilja ni har för att komplettera er hållbarhetsstrategi där vi är en mycket viktig del för elitidrottare!

Vår utmaning är att så snabbt som möjligt verkligen skapa förståelse för vad vi kan göra för er elitidrottare och Oscar Hedman i MoDo Hockey sammanfattar det på ett bra sätt.

– Jag har ganska länge gått och funderat på vad man ska göra efter karriären utan att riktigt hittat vart jag ska vända mig. Men där kom WE ARE YOU in och fyllde en viktig funktion för mig.

Vi på WE ARE YOU tror på att i ett tidigt skede fånga upp idrottaren för att säkerställa sin egna resa, både som idrottare men också som person. Ser du några nackdelar med att börja tänka i dessa banor tidigt i karriären?

– Absolut inte. Snarare att ju tidigare du kan få hjälp med att hitta din väg, ju enklare blir det. Sen får man mer hjälp i sin idrottskarriär när man är yngre, och mer hjälp med livet efter karriären när man är lite äldre.

Oscar Hedman: https://weareyou.online/oscar-hedman/

För våra partners har vi möjliggjort ett helt nytt och unikt sätt att kunna gå från exponering till att skapa relevant och sann inverkan. Vi tror på jämställdhet såväl inom idrott som i övriga samhället och tillsammans jobba för en framgångsrik idrottsutveckling. Vi har skapat ny mark för hur vi blir stark i vår samtid.

 

WE ARE YOU, SPORTS AND BEYOND

Människan är vår passion. Erfarenhet är vår kompetens. Din målbild och hur du vill uppfattas är det du kommunicerar. Varumärke är det du bygger. Elitidrottarnas val är vad vi är. Skapa framgång för alla är vad vi gör. Tillhörighet och nätverk är vad vi erbjuder. Er framgång och långvarigt förtroende är vår belöning!

Recent Posts See All Posts

Log in with your credentials

Forgot your details?