Civil Career

Vision

Här är tanken att du fokuserar på livet utanför idrotten. Har du pluggat något? Vad vill du göra den dag du slutar med din idrott? Vilket är ditt drömyrke? Försök att förmedla i text vad du vill göra efter din elitkarriär. Om du inte vet, skriv ner din dröm!

Exempel:

Min vision med We Are You är solklar. Att bli det bästa nätverket för idrottare. Hela vår filosofi är uppbyggd så att vi vill skapa ett verktyg för idrottare att profilera och marknadsföra sig själva så att det skapar relationer och affärer utanför idrotten. Att idrottarna får en chans att ge tillbaka och driva samhället framåt i rätt riktning.

Vi vill bli världsledande och den naturliga plattformen om man är intresserad av idrott och idrottare.

Utdrag från Sebastian Lauritzens profil under “Civil Career”

Log in with your credentials

Forgot your details?