Personal Goals

The best way to predict the future is to create it

Elite Career

  • Rätt energi

    December 31, 2019

    Träna nu för att fortsätta ha rätt energi i kroppen, några mål har jag inte satt upp mer än så för tillfället. Vi får se vad framtiden har för roliga mål att träna emot.

Civil Career

  • Mentorer

    December 31, 2019

    Söker möjlighet att komma i kontakt med mentorer från näringslivet för att ge mig en bra insyn, ett nätverk och utveckla mina kunskaper inom byggnadssektorn.

Log in with your credentials

Forgot your details?