Civil Career

Personal Letter

Vid sidan av mitt idrottande arbetar jag halvtid som kommunikatör på SSG. I rollen som kommunikatör arbetar jag både strategiskt och operativt, främst genom att driva SSGs redaktionella arbete och digitala synlighet. Jag arbetar också med press och PR, sponsring och som kommunikationsrådgivare inom organisationen.

Att satsa på sin idrott och nå sina mål är inte enkelt. Få är förunnade att kunna leva på sitt idrottande och man måste optimera allt runt omkring så att man får rätt förutsättningar att utvecklas. Sedan 2010 har jag kunnat kombinera mitt idrottande med hjälp av SSG, som har varit 100 % stöttande till min idrott. Jag har en flexibel tjänst med möjlighet att arbeta på distans, vilket gör att jag kan arbeta på resande fot, så som på träningsläger. Utan detta stöd från min arbetsgivare hade jag inte kunnat nå så långt som jag har gjort.

Tjänsten som kommunikatör gett mig möjligheten att kunna utvecklas på det civila planet och gör att övergången till ett liv efter idrottskarriären kommer att bli mjukare. Jag tror att blandningen mellan elitidrott och ett civilt yrke är sund. Det gör att man kan få lite distans till idrotten, som ibland står och faller på några hundradelar. SSG har i mig investerat i en målmedveten och lojal arbetare som vill prestera lika mycket i kontorslandskapet som på banan.

Log in with your credentials

Forgot your details?