Civil Career

CV

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Personal Letter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Vision

Ekonomi är något jag brinner för och är som person en som ser till att saker och ting blir ordentligt gjorda, är mån av att stötta och hjälpa andra till att nå våra gemensamma resultat vill jag att mitt jobb i framtiden innehåller dessa möjligheter. Ser gärna att arbetsplatsen har tydliga ramar vilket gör det lättare för mig att sätta mig in i arbetsuppgifterna och kunna leverera mot våra gemensamma mål.

Opportunities

Söker möjlighet att komma i kontakt med mentorer från näringslivet för att ge mig en bra insyn, ett nätverk och riktning att i en framtida civil karriär få jobba och utveckla mina kunskaper inom ekonomi.

Charity and Event

Här kommunicerar du det du bidragit till och vad du brinner för att bidra till samhällsnytta. Det du redan har gjort visar på vilka fina värderingar du har!

Personal Goals

Link to: Personal Goals

Log in with your credentials

Forgot your details?